medicine_002
TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOT

Medicínske technológie a zdravotnícke pomôcky sprevádzajú človeka po celý život.
Každá etapa života je sprevádzaná charakteristickými zdravotníckymi ktoré možno použiť.

medicine_002
MEDICÍNSKA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Prispieva k rýchlej a efektívnej liečbe.

medicine_002
MODERNÉ A BEZPEČNÉ IMPLANTÁTY

Pre zachovanie čo najlepšej kvality života pacientov

medicine_002
MEDICÍNSKA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Prispieva k rýchlej a efektívnej liečbe.

previous arrow
next arrow
Shadow

Poslanie

SK+MED


Sme záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo už v roku 1999. Jeho činnosť, členská základňa ako i ciele, ktoré si vytýčilo, sa však postupne – ako všetko v živote človeka – menili a menia. Rovnako je to aj so zdravím a preto, aby sme používateľom zdravotníckych pomôcok vyšli čo najviac v ústrety, usilujeme sa aktivity SK+MED smerovať k ich spokojnosti s produktmi, ktoré vyrábajú, dovážajú a distribuujú členovia asociácie.

Stať členom

SK + MED nie je len firemná značka ale prioritne chce byť zrkadlom úsilia o značku kvality. Počnúc korektnými obchodnými vzťahmi jej členov navzájom, cez profesionálny vzťah k zdravotníckym zariadeniam – odberateľom našich produktov, až po zabezpečenie kvalitného života ich používateľov. Sme totiž presvedčení, že vysoko kvalitné a cenovo prístupné zdravotnícke pomôcky významne prispievajú k bezpečnosti a dobrému stavu pacientov a k zlepšeniu systému zdravotnej starostlivosti.

Blog


See all posts


marketing_customize

SK + MED

zabezpečuje aj informácie k návrhom na procesy a expertízy vo veciach týkajúcic sa prostriedkov zdravotníckej techniky v súlade s princípmi Európskej únie. Je riadnym členom MedTech Europe, medzinárodnej zdravotníckej asociácie so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje národné asociácie dodávateľov a výrobcov zdravotníckych pomôcok a technológií z celej Európy.

Technológie pre život

Každá etapa života je sprevádzaná charakteristickými zdravotníckymi pomôckami, ktoré možno použiť.

Medicínska prístrojová technika

Prispieva k rýchlej a efektívnej liečbe.

Moderné a bezpečné implatáty

Pre zachovanie čo najlepšej kvality života pacientov

Moderné operračné sály

S pomocou najmodernejších technológií sú predpokladom bezpečného a dobre vykonaného operačného výkonu.

SK+MED je členom


marketing_customize

Kontakt

Kontakt Details

Email
skmed@skmed.sk
Telephone
+421 914 120 718
Address
HOTEL BRATISLAVA
Seberíniho 9, 821 03, Bratislava