Byť súčasťou asociácie znamená mať spoločné záujmy, ciele, byť členom väčšieho celku, ktorý má v porovnaní s individuálnou entitou predovšetkým mocnejšiu vyjednávaciu pozíciu voči významným podielnikom či štátnym orgánom, a pod. V záujme asociácie je hájiť názory jej členov, ktorí predstavujú nemalú časť trhu zdravotníckych prostriedkov a technológií na Slovensku.

Okrem spolupatričnosti a spoločným záujmom majú členovia nielen podporu asociácie, ale aj priestor na zdieľanie skúseností, názorov a informácií.

Členstvo v asociácii ponúka i možnosť priamo zasahovať do jej činnosti, aktívne sa zapájať a ovplyvňovať aj jej smerovanie. Jednotlivé témy nášho zdravotníctva sa rozoberajú a riešia v pracovných skupinách, v ktorých sa môžu jednotlivé spoločnosti aktivizovať a iniciovať.

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK + MED je odbornou autoritou v oblasti zdravotníctva. Jej pravidelné aktivity sa zhmotňujú ako v publikačnej činnosti, tak aj v šírení a osvete zdravotníckych tém prostredníctvom rôznych médií, v monitoringu týchto tém a ich rozvíjaní a smerovaní, organizáciou odborných podujatí, sedení a debát a v sledovaní aktuálnych trendov v Európe a vo svete.

Istou výhodou členstva v asociácii je fakt, že z neho nevyplýva jednotlivým spoločnostiam žiaden záväzok, nie sú nijak obmedzované ani nabádané k akútnym aktivitám, ktoré by vyplývali z ich potenciálu, či už výskumného, vývojového alebo výrobného.

Naša asociácia je otvorená žiadostiam nových členov. Pridajte sa k nám a spolu ťahajme za spoločné záujmy.