Sme záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo už v roku 1999. Jeho činnosť, členská základňa ako i ciele, ktoré si vytýčilo, sa však postupne – ako všetko v živote človeka – menili a menia. Rovnako je to aj so zdravím a preto, aby sme používateľom zdravotníckych pomôcok vyšli čo najviac v ústrety, usilujeme sa aktivity SK+MED smerovať k ich spokojnosti s produktmi, ktoré vyrábajú, dovážajú a distribuujú členovia asociácie.

Chceme, aby boli tieto stránky spoľahlivým a profesionálnym sprievodcom pre všetkých, ktorí hľadajú informácie nielen o produktoch, ktoré sú predmetom obchodovania našich členov, ale aj o aktuálnom dianí v slovenskom zdravotníctve i najnovších trendoch vo vývoji zdravotníckych technológií v zahraničí.

SK+MED nie je len firemná značka, ale prioritne chce byť zrkadlom úsilia o značku kvality. Počnúc korektnými obchodnými vzťahmi jej členov navzájom, cez profesionálny vzťah k zdravotníckym zariadeniam – odberateľom našich produktov, až po zabezpečenie kvalitného života ich používateľov. Sme totiž presvedčení, že vysoko kvalitné a cenovo prístupné zdravotnícke pomôcky významne prispievajú k bezpečnosti a dobrému stavu pacientov a k zlepšeniu systému zdravotnej starostlivosti.

SK+MED zabezpečuje aj informácie k návrhom na procesy a expertízy vo veciach týkajúcic sa prostriedkov zdravotníckej techniky v súlade s princípmi Európskej únie. Je riadnym členom MedTech Europe, medzinárodnej zdravotníckej asociácie so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje národné asociácie dodávateľov  a výrobcov zdravotníckych pomôcok a technológií z celej Európy.