Predsedníctvo

je výkonným orgánom združenia s rozhodovacou právomocou.
Má 5 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie na obdobie 1 roka.

Predseda asociácie:
JUDr. Nikol Kubaská (Johnson&Johnson, s.r.o.)

Podpredseda asociácie:
Ing. Jana Adamcová, MBA, MPH (TIMED, s.r.o.)

Členovia predsedníctva:

Dr. Vladimír Mičieta (Medtronic Slovakia s.r.o.)

Mgr. Patrik Volentier (Lima SK s.r.o.)