Predsedníctvo

je výkonným orgánom združenia s rozhodovacou právomocou.
Má 5 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie na obdobie 1 roka.

Predseda asociácie:

Dr. Vladimír Mičieta (Medtronic Slovakia s.r.o.)

Podpredseda asociácie:

Mgr. Ľubica Bezeli (Hartmann Rico spol. s.r.o.)

Členovia predsedníctva:

Ľubica Gáboríková (Beznoska Slovakia s.r.o.)

JUDr. Nikol Kubaská (Johnson&Johnson, s.r.o.)

Mgr. Patrik Volentier (Lima SK s.r.o.)