je výkonným orgánom združenia s rozhodovacou právomocou.
Má 5 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie na obdobie 1 roka.

Predseda asociácie:

Dr. Vladimír Mičieta (Medtronic Slovakia s.r.o.)

Podpredseda asociácie:

Mgr. Ľubica Bezeli (Hartmann Rico spol. s.r.o.)

Členovia predsedníctva:

Ing. Lenka Kukolíková, (BBraun s.r.o.)

Robert Štubňa, (Johnson & Johnson s.r.o.)

Mgr. Maroš Koštial, (Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.)