Na základe zverejnených štatistických údajov NCZI boli v roku 2016 v Slovenskej republike vykázané náklady na zdravotnícke pomôcky v nasledovnej štruktúre:

Celkový náklad:  510,1 mil. €  (10,22% z celkových nákladov)

z toho boli náklady

Poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti  315,35 mil € (6,31% z celkových nákladov)

Z verejného zdravotného poistenia na predpísané zdravotnícke pomôcky  vo výške 204,3 mil. € (4,09% z celkových nákladov). v porovnaní  s rokom 2015 je nárast výdavkov na predpísané zdravotnícke pomôcky z verejného zdravotného poistenia vo výške 5,9%.

Pre podrobnejšie informácie odkazujeme na stránky NCZI

http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Zdravotnicke_rocenky/Pages/default.aspx

 

Podrobnejšie štatistické údaje o spotrebe kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a kategorizovaného špeciálneho zdravotníckeho materiálu sú zdarma pravidelne poskytované členom SK+MED.