Pracovná skupina PS2 – Legislatíva a zdravotnícky manažment