Register dlžníkov I.Q 2024

Názov organizácie Suma pohľadávok s DPH za I.Q. 2024 Z toho pohľadávky po lehote splatnosti za I.Q.2024 Univerzitná nemocnica  Bratislava **, BRATISLAVA 24 379 683,29 € 21 193 604,76 € Univerzitná nemocnica Martin, MARTIN 18 522 974,55 € 16 462 217,69 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura, KOŠICE 15 163 118,36 € 11 800 587,89 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana , PREŠOV 11 422 877,98 € 9 336…

Read more

Konferencia SK+MED: dobre manažovaný pacient – dopad na verejné financie

SK+MED touto cestou ďakuje účastníkom výročnej konferencie za možnosť diskutovať a podieľať sa na dôležitých aktivitách týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok pre pacientov. Sme radi, že sa nám podarilo zadefinovať ďalšie kroky v rámci aktívnej spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami v riešení problematiky dostupnosti kvalitných a moderných zdravotníckych pomôcok na ktoré má každý pacient nárok.

Read more

SK+MED: Zdravé raňajky – Svetový deň obličiek 8. Marec 2022

Asociácia pripravila v rámci celosvetového dňa obličiek 8. Marca 2022 vzdelávaciu aktivitu v sérii Zdravé raňajky s SK+MED na tému: Po COVID-e má pacient 3x väčšie riziko, že skončí na dialýze Pozvanie na podujatie prijali: doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH, hlavný odborník pre nefrológiu MZ SR a prednosta I. internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava MUDr. Martin Kuncek, riaditeľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum MUDr. Monika Alaxinová, CSc., hlavná nefrologička…

Read more

SK+MED: Zdravé raňajky – kardiovaskulárne ochorenia z pohľadu 3. vlny pandémie

V rámci série stretnutí s novinármi SK+MED pripravilo tému ku svetovému dňu srdca ktorá bola 29.9.2021. Po takmer dvoch rokoch boja s koronavírusovou pandémiou odborníci už vedia, že COVID-19 nepostihuje len pľúca, ale následky infekcie môžu poškodiť srdcový sval, postihujú cievy, narúšajú zrážanie krvi a spôsobujú tromboembolizmus. Poškodené pľúcne tkanivo zase môže viesť k preťaženiu srdca. S prichádzajúcou treťou vlnou pandémie COVID-19 by si najmä pacienti s chronickými ochoreniami mali uvedomiť, že v prípade nákazy…

Read more

Register dlžníkov Q2 2022

Názov organizácie Z toho pohľadávky po lehote splatnosti za II.Q.2022 Univerzitná nemocnica  Bratislava **, BRATISLAVA 9 594 113,84 € Univerzitná nemocnica Martin, MARTIN 8 955 856,89 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura, KOŠICE 6 885 368,11 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana , PREŠOV 6 471 860,65 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, BANSKÁ BYSTRICA 4 198 990,53 € Ústredná vojenská nemocnica SNP *, RUŽOMBEROK 2 892…

Read more

SK+MED výročná konferencia 2021 „ako ďalej slovenské zdravotníctvo“

Dňa 10. júna 2021 sa uskutočnila druhá výročná konferencia asociácie SK+MED s názvom „ ako ďalej slovenské zdravotníctvo“ na ktorú prijali pozvanie veľmi zaujímaví prednášajúci. V úvodnej prednáške sme sa venovali aktuálnymi témam a aktivitám, ktoré SK+MED zastrešuje, zároveň sme poukázali na ciele, ktoré sú pre nás dôležité. Kompletný záznam konferencie môžete vidieť: Konferencia bola rozdelená do troch tematických blokov: Blok bol venovaný téme – Vízia slovenského zdravotníctva na roky 2021…

Read more

Zdravé raňajky s SK+MED na tému 11. Marec je svetový deň obličiek – COVID-19 ohrozuje aj obličky. Počet pacientov, ktorí budú potrebovať trvalú dialýzu môže stúpnuť

Zahraničné štúdie ukazujú, že okolo 18% pacientov, ktorí pri ochorení COVID-19 prešli akútnych zlyhaním obličiek, môžu skončiť na chronickej dialýze. COVID-19 je pre obličky hrozbou, nielen v prípade ťažkého priebehu ochorenia. Po prekonaní infekcie je kľúčová prevencia. Pacienti by mali ísť za svojím praktickým lekárom a spýtať sa ho na preventívne vyšetrenie alebo navštíviť nefrologickú ambulanciu. Pri príležitosti Svetového dňa obličiek (11.marec) k tomu vyzýva hlavná nefrologička siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum na…

Read more

Zdravé raňajky s SK+MED: Aké komplikácie hrozia pacientom po prekonaní ochorenia COVID-19 z kardiologického hľadiska?

Koronavírusová infekcia, s ktorou svet už rok bojuje, zanecháva dlhodobé následky u mnohých pacientov aj v prípade, keď nešlo o ťažko chorých, ktorí by sa museli liečiť v nemocnici. Jedným z mnohých nebezpečenstiev nového koronavírusu je jeho záhadná schopnosť podporovať tvorbu krvných zrazenín v tele, ktoré sú následne zodpovedné za pľúcnu embóliu. O dlhodobých následkoch COVID-u štúdie ešte len prebiehajú, SK+MED však vyzýva k opatrnosti práve pre riziko závažných kardiologických, pneumologických,…

Read more

120 MINÚT V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE: TELEMEDICÍNA

Dovoľujem si Vám poslať zhrnutie z odbornej diskusie, ktorú zorganizoval SK+MED v rámci série podujatí 120 minút v slovenskom zdravotníctve na tému:  „AKO TELEMEDICÍNA OVPLYVNÍ MEDICÍNU 21. STOROČIA? PREČO JE BUDÚCNOSŤOU ZDRAVOTNÍCTVA? KEDY BUDE TELEMEDICÍNA SÚČASŤOU NÁŠHO ZDRAVOTNÉHO SYSTÉMU A AKÉ SÚ NAJVÄČŠIE BENEFITY PRE PACIENTA, POISŤOVNE A ŠTÁT?“. Pozvanie prijali: Ing. Martin Barto, CSc. – zástupca NR SR a ekonomický expert Prof. MUDr. Rober Hatala, PhD. – prednosta kardiológie a anigiológie NUSCH…

Read more

120 MINÚT V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE: CHRONICKÉ RANY

Dovoľujeme si Vám dovoľujeme predstaviť nový komunikačný koncept: „120 minút v slovenskom zdravotníctve“, ktorý sa realizuje formou panelovej diskusie. Práve formát „120 minút v slovenskom zdravotníctve“ má ambíciu byť tuto odbornou platformou. V rámci prvého podujatia, ktoré sa uskutočnila dňa 18.6. 2020 o 13.30 hod. v hoteli NH Gate One Bratislava na Ambrušovej ulici 7, sa diskutovalo na tému „Ako sa pandémia COVID-19 dotkla manažmentu rán a čo môžeme po jej skončení očakávať?“ Celý prenos podujatia…

Read more