Konferencia SK+MED: dobre manažovaný pacient – dopad na verejné financie

SK+MED touto cestou ďakuje účastníkom výročnej konferencie za možnosť diskutovať a podieľať sa na dôležitých aktivitách týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok pre pacientov.

Sme radi, že sa nám podarilo zadefinovať ďalšie kroky v rámci aktívnej spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami v riešení problematiky dostupnosti kvalitných a moderných zdravotníckych pomôcok na ktoré má každý pacient nárok.

Comments are closed