• KONFERENCIA SK+MED

  Konferencia pri príležitosti 20. výročia založenia asociácie
  Téma: MEDICÍNSKE TECHNOLÓGIE V PERSPEKTÍVE SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

  Bratislava 12. jún 2019
  NH Hotel Gate One Bratislava

 • TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOT

  Medicínske technológie a zdravotnícke pomôcky sprevádzajú človeka po celý život. Každá etapa života je sprevádzaná charakteristickými zdravotníckymi pomôckami, ktoré možno použiť

 • MEDICÍNSKA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

  Prispieva k rýchlej a efektívnej liečbe

 • MODERNÉ OPERAČNÉ SÁLY

  S pomocou najmodernejších technológií sú predpokladom bezpečného a dobre vykonaného operačného výkonu.

 • MODERNÉ A BEZPEČNÉ IMPLANTÁTY

  Pre zachovanie čo najlepšej kvality života pacientov