Štátny ústav pre kontrolu liečiv

https://www.sukl.sk/sk/zdravotnicke-pomocky-informacie?page_id=495

Ministerstvo zdravotníctva

http://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-zdravotnickych-pomocok

http://www.health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny

http://www.health.gov.sk/?data-health-gov-sk.aspx

Národné centrum zdravotníckych informácií

http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

http://www.udzs-sk.sk/

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

http://www.unms.sk/