Category Archives: Články

Stanovisko SK-MED k navrhovaným zmenám nariadení EU

Potreba zachovania dostupnosti moderných spôsobov liečby pacientom a zotrvanie Európskeho priestoru ako lídra v oblasti inovácií v medicíne SK-MED ako združenie dodávateľov zdravotníckych pomôcok podporuje prebiehajúcu reformu nariadení Európskej únie v oblasti predpisov a pravidiel pre medicínske technológie a zdravotnícke pomôcky. Systém v rámci EU musí dávať pacientom a širokej