120 MINÚT V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE: TELEMEDICÍNA

Dovoľujem si Vám poslať zhrnutie z odbornej diskusie, ktorú zorganizoval SK+MED v rámci série podujatí 120 minút v slovenskom zdravotníctve na tému:  „AKO TELEMEDICÍNA OVPLYVNÍ MEDICÍNU 21. STOROČIA? PREČO JE BUDÚCNOSŤOU ZDRAVOTNÍCTVA? KEDY BUDE TELEMEDICÍNA SÚČASŤOU NÁŠHO ZDRAVOTNÉHO SYSTÉMU A AKÉ SÚ NAJVÄČŠIE BENEFITY PRE PACIENTA, POISŤOVNE A ŠTÁT?“. Pozvanie prijali: Ing. Martin Barto, CSc. – zástupca NR SR a ekonomický expert Prof. MUDr. Rober Hatala, PhD. – prednosta kardiológie a anigiológie NUSCH…

Read more

Active debt to SK+MED suppliers reached a record EUR 183 million, the situation is unsustainable

Bratislava 15 June 2017 – State hospitals owe at the end of the first quarter of 2017 almost EUR 183 million to the suppliers of medical devices and special medical material united under the Slovak association of healthcare suppliers (SK+MED), which is EUR 22 million more than a year ago. By March 31, 2017, the amount of debt reached a record value of EUR 183 million, of which more than…

Read more

Stanovisko SK-MED k navrhovaným zmenám nariadení EU

Potreba zachovania dostupnosti moderných spôsobov liečby pacientom a zotrvanie Európskeho priestoru ako lídra v oblasti inovácií v medicíne SK-MED ako združenie dodávateľov zdravotníckych pomôcok podporuje prebiehajúcu reformu nariadení Európskej únie v oblasti predpisov a pravidiel pre medicínske technológie a zdravotnícke pomôcky. Systém v rámci EU musí dávať pacientom a širokej verejnosti dôveru, že výrobky dôležité pre zlepšenie zdravia a predĺženie života (medicínske technológie a zdravotnícke pomôcky) nebudú uvádzané do praxe…

Read more