je štatutárnym orgánom združenia a súčasne výkonným orgánom združenia.
Je zamestnancom združenia a za výkon funkcie zodpovedá predsedníctvu.

Výkonná riaditeľka:

Ing. Katarína Danková, PhD., MHA