Register dlžníkov IV.Q 2023

Zdravotnícke zariadenieZ toho pohľadávky po lehote splatnosti
IV.Q.2023
BANSKÁ BYSTRICA
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou1 814 923,89
BRATISLAVA
Fakultná nemocnica s poliklinikou 2 145 957,45
ŽILINA
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta3 556 980,48
BANSKÁ BYSTRICA
Fakultná nemocnica s poliklinikou3 196 854,93
NOVÉ ZÁMKY
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 8 661 497,36
PREŠOV
Fakultná nemocnica2 397 150,73
TRENČÍN
Fakultná nemocnica2 393 037,68
TRNAVA
Fakultná nemocnica964 133,69
NITRA
Fakultná nemocnica739 174,68
Ústredná vojenská nemocnica SNP RUŽOMBEROK *
Univerzitná nemocnica  Bratislava **18 140 442,30
BRATISLAVA
Univerzitná nemocnica L. Pasteura10 583 292,50
KOŠICE
Univerzitná nemocnica Martin15 311 961,04
MARTIN
Národný onkologický ústav Bratislava1 210 268,09
BRATISLAVA
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.2 263 330,99
BRATISLAVA
Nemocnica Poprad, a.s.5 171,49
POPRAD
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.174 657,72
BANSKÁ BYSTRICA
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.23 863,66
KOŠICE
SPOLU za členské spoločnosti SK+MED:73 582 698,68 EUR

Comments are closed