Register dlžníkov I.Q 2024

Názov organizácieSuma pohľadávok s DPH za
I.Q. 2024
Z toho pohľadávky po lehote splatnosti za I.Q.2024
Univerzitná nemocnica 
Bratislava **, BRATISLAVA
24 379 683,29 €21 193 604,76 €
Univerzitná nemocnica
Martin, MARTIN
18 522 974,55 €16 462 217,69 €
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura, KOŠICE
15 163 118,36 €11 800 587,89 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana ,
PREŠOV
11 422 877,98 €9 336 706,14 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta,
BANSKÁ BYSTRICA
6 349 755,29 €3 844 627,18 €
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,
BRATISLAVA
5 118 022,43 €1 953 277,53 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou, NOVÉ ZÁMKY3 811 642,04 €3 228 634,42 €
Fakultná nemocnica,
TRNAVA
3 575 584,90 €2 676 146,32 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou , ŽILINA3 552 973,06 €2 733 677,24 €
Fakultná nemocnica,
TRENČÍN
3 461 022,45 €2 770 661,53 €
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,
BANSKÁ BYSTRICA
2 727 235,35 €318 609,89 €
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, BRATISLAVA2 366 953,87 €2 055 054,67 €
Ústredná vojenská nemocnica SNP *, RUŽOMBEROK1 925 996,02 €905 386,65 €
Národný onkologický ústav
Bratislava, BRATISLAVA
1 690 038,65 €1 177 656,69 €
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., KOŠICE1 688 350,55 €117 451,68 €
Fakultná nemocnica, NITRA1 349 224,68 €662 117,82 €
Nemocnica Poprad, a.s.,
POPRAD
463 841,11 €20 551,59 €
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou,
BANSKÁ BYSTRICA
300 028,06 €232 543,95 €
VŠETKY SPOLU za člena SK+MED:107 869 322,64 €81 489 513,64 €

Comments are closed