Register dlžníkov III.Q 2023

Zdravotnícke zariadenieZ toho pohľadávky po lehote splatnosti III.Q.2023
Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou
153 409,33
BANSKÁ BYSTRICA
Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou
1 623 796,49
BRATISLAVA
Detská fakultná nemocnica 12 395,92
KOŠICE
Fakultná nemocnica s poliklinikou 2 091 861,38
ŽILINA
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta3 390 791,75
BANSKÁ BYSTRICA
Fakultná nemocnica s poliklinikou3 207 217,62
NOVÉ ZÁMKY
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 8 751 612,06
PREŠOV
Fakultná nemocnica2 258 461,45
TRENČÍN
Fakultná nemocnica1 546 372,87
TRNAVA
Fakultná nemocnica1 367 945,14
NITRA
Fakultná nemocnica856 399,10
Ústredná vojenská nemocnica SNP RUŽOMBEROK *
Univerzitná nemocnica  Bratislava **17 173 829,32
BRATISLAVA
Univerzitná nemocnica L. Pasteura9 339 313,57
KOŠICE
Univerzitná nemocnica Martin14 091 499,90
MARTIN
Národný onkologický ústav Bratislava1 165 717,28
BRATISLAVA
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.2 535 516,57
BRATISLAVA
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.106 085,54
BANSKÁ BYSTRICA
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych
chorôb, a.s.
29 066,06
KOŠICE

Comments are closed