Dokumenty pre vstup nového člena

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie za riadneho člena SK-MED

Poverenie zástupcu PS

Súhlas so znenim Stanov SK-MED

Poverenie hlavného zástupcu spoločnosti