Pravidelné stretnutia členov SK+MED sa konajú podľa dohodnutého interného kalendára.