Category Archives: Nezaradené

Otvorený list poslancom NR SR

VLÁDA LIKVIDUJE DODÁVATEĽOV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU, KONCEPCIA ODDLŽENIA PROBLÉM NERIEŠI Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujeme si reagovať formou otvoreného listu na Koncepciu štátneho oddlženia zdravotníckych zariadení, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá na rokovanie NR SR. Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok má naďalej vážne výhrady voči predloženej koncepcii oddlžovania.

Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR

Vážený pán minister Drucker, dovoľujeme si reagovať formou otvoreného listu ku Koncepcii oddlženia zdravotníckych zariadení. MZ SR opätovne predkladá na rokovanie Vlády Slovenskej republiky rovnaký koncept štátneho oddlžovania zdravotníckych zariadení ako v júni. Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom materiály nedochádza k žiadnemu zohľadneniu našej participácie na predošlom procese, Slovenská

Asociácia SK+MED sa dištancuje od podvodov so zdravotníckymi pomôckami

Bratislava 18. august 2017 – Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (Asociácia SK+MED) sa dištancuje od podvodných praktík v súvislosti s medializovanými informáciami o neopodstatnenom nahrádzaní individuálne vyrábaných zdravotníckych pomôcok na mieru ich sériovými alternatívami. Medializované informácie o podvodných praktikách spojených s neopodstatneným nahrádzaním individuálne vyrábaných zdravotníckych pomôcok na mieru ich

SK+MED draws attention to the risks of the proposed debt relief

Bratislava, June 27, 2017 – The Slovak Association of Suppliers of Medical Devices (SK+MED) highlights the risks of the debt relief process announced last week by the Ministry of Health and Finance at a press conference and therefore recommends that suppliers of special medical material consider carefully their participation in this

SK+MED upozorňuje na riziká navrhovaného oddlženia

Bratislava 27. jún 2017 – Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) upozorňuje na riziká procesu oddlženia, o ktorom v piatok minulý týždeň informovalo ministerstvo zdravotníctva a financií na tlačovej konferencii a odporúča preto dodávateľom špeciálneho zdravotníckeho materiálu zvážiť samotnú účasť v tomto procese. SK+MED vyzýva štát na ďalšie rokovania. Pohľadávky voči nemocniciam chce navýšiť

Medical technologies can bring people back to life

Bratislava, June 19, 2017 – Innovative medical technologies save lives and improve the health of millions of patients around the world. They can significantly improve diagnostics; enable physicians to operate more accurately, less painfully and more gently to the patient, shortening the time required for hospitalization and subsequent recovery. In

Medicínske technológie dokážu vrátiť ľudí späť do života

Bratislava 19. jún 2017 – Inovatívne medicínske technológie zachraňujú životy a zlepšujú kvalitu zdravia miliónom pacientov na celom svete. Dokážu významným spôsobom skvalitniť diagnostiku, umožňujú lekárom operovať presnejšie, menej bolestivo a šetrnejšie k pacientovi, čím sa skracuje čas potrebný na hospitalizáciu a následnú rekonvalescenciu. V dlhodobom horizonte tak môžu odľahčiť rozpočet v celom

Pohľadávky dodávateľov v SK+MED narástli na rekordných 183 mil. EUR, situácia je neudržateľná

Bratislava 15. jún 2017 – Štátne nemocnice dlhujú dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združených v Slovenskej asociácii dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) ku koncu prvého štvrťroka 2017 takmer 183 mil. EUR, čo je o 22 mil. EUR viac ako pred rokom. Výška pohľadávok dosiahla ku dňu 31.03.2017 rekordnú hodnotu 183 mil. EUR,

EU Parliament adopts new diagnostics and medical device regulations

Press release 5 April 2017 – MedTech Europe welcomes the final vote of the European Parliament endorsing the new Regulation on In vitro Diagnostic Medical Devices (IVDR) and the new Regulation on Medical Devices (MDR). Governing two different types of essential health technologies for citizens, for example blood screening tests

« Older Entries