Category Archives: Nezaradené

120 MINUT V SLOVENSKOM ZDRAVOTNICTVE: TELEMEDICINA

Dovoľujem si Vám poslať zhrnutie z odbornej diskusie, ktorú zorganizoval SK+MED v rámci série podujatí 120 minút v slovenskom zdravotníctve na tému:  „AKO TELEMEDICÍNA OVPLYVNÍ MEDICÍNU 21. STOROČIA? PREČO JE BUDÚCNOSŤOU ZDRAVOTNÍCTVA? KEDY BUDE TELEMEDICÍNA SÚČASŤOU NÁŠHO ZDRAVOTNÉHO SYSTÉMU A AKÉ SÚ NAJVÄČŠIE BENEFITY PRE PACIENTA, POISŤOVNE A ŠTÁT?“. Pozvanie prijali: Ing. Martin

120 MINÚT V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE: CHRONICKÉ RANY

Dovoľujeme si Vám dovoľujeme predstaviť nový komunikačný koncept: „120 minút v slovenskom zdravotníctve“, ktorý sa realizuje formou panelovej diskusie. Práve formát „120 minút v slovenskom zdravotníctve“ má ambíciu byť tuto odbornou platformou. V rámci prvého podujatia, ktoré sa uskutočnila dňa 18.6. 2020 o 13.30 hod. v hoteli NH Gate One Bratislava na Ambrušovej ulici 7,

5. máj 2020 Svetový deň hygieny rúk

Možno viac ako inokedy si dnes v čase pandémie koronavírusu COVID-19 uvedomujeme, aké dôležité je udržiavať si ruky čisté, dbať na správnu hygienu a chrániť predovšetkým seba pred nákazami. Čisté ruky sú znakom kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti a zároveň jednou z naliehavých globálnych výziev Svetovej zdravotníckej organizácie v najbližších 10 rokoch. Celosvetová osvetová

Darovali sme respirátory

Darovali sme respirátory Asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED darovala Národnému ústavu detských chorôb na bratislavských Kramároch a Národnému onkologickému ústavu v Bratislave ochranné zdravotnícke respirátory.  Tieto pomôcky odovzdali zástupcom oboch pracovísk Katarína Danková, výkonná riaditeľka asociácie SK+ MED a Vladimír Mičieta, predseda asociácie.  „Ako zástupcovia dodávateľov zdravotníckych pomôcok na Slovensku si uvedomujeme

Prečo by sme mali viac operovať laparoskopicky?

Slovensko má nelichotivé prvenstvo vo výskyte karcinómu hrubého čreva a konečníka. Zároveň zaznamenávame na tieto ochorenia aj druhú najvyššiu mieru mortality. A to napriek tomu, že vďaka medicínskym technológiám existujú možnosti, ako úspešne odhaliť ochorenie už vo včasnom štádiu. Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED poukazuje na dôležitosť zefektívnenia prístupu k inovatívnym možnostiam

20 rokov SK+ MEDU sme oslávili konferenciou

Pri príležitosti 20. výročia založenia Asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED sa v bratislavskom hoteli NH Gate One konala odborná diskusná konferencia pod názov Medicínske technológie v perspektíve slovenského zdravotníctva. Okrem členov asociácie sa jej zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotných poisťovní, neziskových a pacientskych organizácií, zástupcovia nemocníc, zdravotnícki pracovníci a ďalší hostia. 

Tlačová správa: Týždeň medicínskych technológií

Členovia SK+MED podporujú zavádzania nových technológií do zdravotníctva aj prostredníctvom prísnejšieho etického kódexu.   Dodávatelia a výrobcovia zdravotníckych pomôcok slávia svoj týždeň, MedTechWeek 2018.   Aktuálny Európsky týždeň medicínskych technológií MedTechWeek (4. – 8. jún) poukazuje na dôležitosť zdravotníckych pomôcok  a medicínskych technológií v našich životoch. Moderné medicínske technológie a zdravotnícke pomôcky pomáhajú

SK+MED complaints at the Constitutional Court

Bratislava, 1 February 2018 – The suppliers of medical devices and special medical materials represented by the Slovak Association of Medical Devices Suppliers (SK+MED) filed a complaint with the Constitutional Court of the Slovak Republic in Košice. In the complaint, the Association claims violation of fundamental rights and freedoms guaranteed

« Older Entries