Category Archives: Nezaradené

Tlačová správa: Týždeň medicínskych technológií

Členovia SK+MED podporujú zavádzania nových technológií do zdravotníctva aj prostredníctvom prísnejšieho etického kódexu.   Dodávatelia a výrobcovia zdravotníckych pomôcok slávia svoj týždeň, MedTechWeek 2018.   Aktuálny Európsky týždeň medicínskych technológií MedTechWeek (4. – 8. jún) poukazuje na dôležitosť zdravotníckych pomôcok  a medicínskych technológií v našich životoch. Moderné medicínske technológie a zdravotnícke pomôcky pomáhajú

SK+MED complaints at the Constitutional Court

Bratislava, 1 February 2018 – The suppliers of medical devices and special medical materials represented by the Slovak Association of Medical Devices Suppliers (SK+MED) filed a complaint with the Constitutional Court of the Slovak Republic in Košice. In the complaint, the Association claims violation of fundamental rights and freedoms guaranteed

SK+MED sa sťažuje na Ústavnom súde

SK+MED sa sťažuje na Ústavnom súde na porušovanie základných práv. Chce chrániť všetkých veriteľov štátu pred jeho svojvôľou. Bratislava 1. február 2018 – Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu zastúpení Slovenskou asociáciou dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) podali sťažnosť na Ústavný súd SR v Košiciach. V nej namietajú porušenie základných práv

Concept of Healthcare Debt Relief damages creditors

Bratislava, November 30, 2017 – SK+MED association insists on reconciling all overdue debt without making any compromises. The conditions of the approved reconciliation Concept of the Ministry of Health of the SR are liquidating and create a negative legal precedent in the European Union. The State approved Concept of reconciling

Schválenou koncepciou oddlženia štát okráda veriteľov

Bratislava 30. november 2017 – Asociácia SK+MED trvá na oddlžení všetkých pohľadávok po lehote splatnosti bez kompromisov. Podmienky schválenej koncepcie oddlžovania MZ SR sú likvidačné a vytvárajú negatívny právny precedens v Európskej únii. Schválená koncepcia oddlženia zdravotníctva okráda veriteľov štátu. Oddlženie podmieňuje miliónové zľavy z dlhov, ktoré musia dodávatelia poskytnúť,

Open Letter to the members of Slovak Parliament

THE GOVERNMENT LIQUIDATES SUPPLIERS OF THE SPECIAL MEDICAL MATERIAL; CONCEPT OF STATE DEBT RELIEF DOESN’T SOLVE THE PROBLEM Ladies and Gentleman, Dear Members of the Council, Please let us respond to the Concept of Debt Relief of healthcare institutions submitted to the National Council by the Ministry of Health of

Otvorený list poslancom NR SR

VLÁDA LIKVIDUJE DODÁVATEĽOV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU, KONCEPCIA ODDLŽENIA PROBLÉM NERIEŠI Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujeme si reagovať formou otvoreného listu na Koncepciu štátneho oddlženia zdravotníckych zariadení, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá na rokovanie NR SR. Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok má naďalej vážne výhrady voči predloženej koncepcii oddlžovania.

Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR

Vážený pán minister Drucker, dovoľujeme si reagovať formou otvoreného listu ku Koncepcii oddlženia zdravotníckych zariadení. MZ SR opätovne predkladá na rokovanie Vlády Slovenskej republiky rovnaký koncept štátneho oddlžovania zdravotníckych zariadení ako v júni. Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom materiály nedochádza k žiadnemu zohľadneniu našej participácie na predošlom procese, Slovenská

Asociácia SK+MED sa dištancuje od podvodov so zdravotníckymi pomôckami

Bratislava 18. august 2017 – Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (Asociácia SK+MED) sa dištancuje od podvodných praktík v súvislosti s medializovanými informáciami o neopodstatnenom nahrádzaní individuálne vyrábaných zdravotníckych pomôcok na mieru ich sériovými alternatívami. Medializované informácie o podvodných praktikách spojených s neopodstatneným nahrádzaním individuálne vyrábaných zdravotníckych pomôcok na mieru ich

« Older Entries