Zdravé raňajky s SK+MED na tému 11. Marec je svetový deň obličiek – COVID-19 ohrozuje aj obličky. Počet pacientov, ktorí budú potrebovať trvalú dialýzu môže stúpnuť

Zahraničné štúdie ukazujú, že okolo 18% pacientov, ktorí pri ochorení COVID-19 prešli akútnych zlyhaním obličiek, môžu skončiť na chronickej dialýze. COVID-19 je pre obličky hrozbou, nielen v prípade ťažkého priebehu ochorenia. Po prekonaní infekcie je kľúčová prevencia. Pacienti by mali ísť za svojím praktickým lekárom a spýtať sa ho na preventívne vyšetrenie alebo navštíviť nefrologickú ambulanciu. Pri príležitosti Svetového dňa obličiek (11.marec) k tomu vyzýva hlavná nefrologička siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum na…

Read more

Zdravé raňajky s SK+MED: Aké komplikácie hrozia pacientom po prekonaní ochorenia COVID-19 z kardiologického hľadiska?

Koronavírusová infekcia, s ktorou svet už rok bojuje, zanecháva dlhodobé následky u mnohých pacientov aj v prípade, keď nešlo o ťažko chorých, ktorí by sa museli liečiť v nemocnici. Jedným z mnohých nebezpečenstiev nového koronavírusu je jeho záhadná schopnosť podporovať tvorbu krvných zrazenín v tele, ktoré sú následne zodpovedné za pľúcnu embóliu. O dlhodobých následkoch COVID-u štúdie ešte len prebiehajú, SK+MED však vyzýva k opatrnosti práve pre riziko závažných kardiologických, pneumologických,…

Read more

120 MINÚT V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE: CHRONICKÉ RANY

Dovoľujeme si Vám dovoľujeme predstaviť nový komunikačný koncept: „120 minút v slovenskom zdravotníctve“, ktorý sa realizuje formou panelovej diskusie. Práve formát „120 minút v slovenskom zdravotníctve“ má ambíciu byť tuto odbornou platformou. V rámci prvého podujatia, ktoré sa uskutočnila dňa 18.6. 2020 o 13.30 hod. v hoteli NH Gate One Bratislava na Ambrušovej ulici 7, sa diskutovalo na tému „Ako sa pandémia COVID-19 dotkla manažmentu rán a čo môžeme po jej skončení očakávať?“ Celý prenos podujatia…

Read more

5. máj 2020 Svetový deň hygieny rúk

Možno viac ako inokedy si dnes v čase pandémie koronavírusu COVID-19 uvedomujeme, aké dôležité je udržiavať si ruky čisté, dbať na správnu hygienu a chrániť predovšetkým seba pred nákazami. Čisté ruky sú znakom kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti a zároveň jednou z naliehavých globálnych výziev Svetovej zdravotníckej organizácie v najbližších 10 rokoch. Celosvetová osvetová kampaň WHO je v roku 2020 prioritne zameraná na oblasť hygieny rúk zdravotných sestier a pôrodných asistentiek pre ich zásadný prínos k zvýšeniu kvality…

Read more

Darovali sme respirátory

Darovali sme respirátory Asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED darovala Národnému ústavu detských chorôb na bratislavských Kramároch a Národnému onkologickému ústavu v Bratislave ochranné zdravotnícke respirátory.  Tieto pomôcky odovzdali zástupcom oboch pracovísk Katarína Danková, výkonná riaditeľka asociácie SK+ MED a Vladimír Mičieta, predseda asociácie.  „Ako zástupcovia dodávateľov zdravotníckych pomôcok na Slovensku si uvedomujeme vážnosť situácie spôsobenej vírusom COVID-19 a rovnako citlivo vnímame aj akútny nedostatok ochranných zdravotníckych pomôcok najmä pre zdravotníkov a ľudí, ktorí sú…

Read more

Prečo by sme mali viac operovať laparoskopicky?

Slovensko má nelichotivé prvenstvo vo výskyte karcinómu hrubého čreva a konečníka. Zároveň zaznamenávame na tieto ochorenia aj druhú najvyššiu mieru mortality. A to napriek tomu, že vďaka medicínskym technológiám existujú možnosti, ako úspešne odhaliť ochorenie už vo včasnom štádiu. Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED poukazuje na dôležitosť zefektívnenia prístupu k inovatívnym možnostiam diagnostiky a mini invazívnej chirurgie. Na Slovensku by sme mali viac uprednostňovať laparoskopické operácie pred výkonmi pri otvorenej brušnej dutine. …

Read more

20 rokov SK+ MEDU sme oslávili konferenciou

Pri príležitosti 20. výročia založenia Asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED sa v bratislavskom hoteli NH Gate One konala odborná diskusná konferencia pod názov Medicínske technológie v perspektíve slovenského zdravotníctva. Okrem členov asociácie sa jej zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotných poisťovní, neziskových a pacientskych organizácií, zástupcovia nemocníc, zdravotnícki pracovníci a ďalší hostia.  V rámci štyroch panelových diskusií odzneli zaujímavé názory na aktuálne problémy a výzvy v slovenskom zdravotníctve. O tom, či je na Slovensku skutočne pacient…

Read more

Members of SK+MED support the implementation of new technologies in the healthcare system also through a stricter Code of Ethics.

Bratislava, 04.06.2018  Suppliers and manufacturers of medical devices celebrate their week, MedTechWeek 2018. The ongoing European Week of Medical Technology (June 04- 08) highlights the importance of medical devices and medical technology in our lives. Modern medical technology and medical devices help improve the lives of Slovak patients as well.   Recently, SK+MED has tightened its Code of Ethics and the transparency of its processes in the course of interactions…

Read more

Tlačová správa: Týždeň medicínskych technológií

Členovia SK+MED podporujú zavádzania nových technológií do zdravotníctva aj prostredníctvom prísnejšieho etického kódexu.   Dodávatelia a výrobcovia zdravotníckych pomôcok slávia svoj týždeň, MedTechWeek 2018.   Aktuálny Európsky týždeň medicínskych technológií MedTechWeek (4. – 8. jún) poukazuje na dôležitosť zdravotníckych pomôcok  a medicínskych technológií v našich životoch. Moderné medicínske technológie a zdravotnícke pomôcky pomáhajú zlepšovať životy aj slovenských pacientov.   SK+MED nedávno sprísnil svoj etický kódex a transparentnosť procesov pri komunikácií dodávateľov pomôcok a technológií s nemocnicami…

Read more