120 MINÚT V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE: CHRONICKÉ RANY

Dovoľujeme si Vám dovoľujeme predstaviť nový komunikačný koncept:

„120 minút v slovenskom zdravotníctve“, ktorý sa realizuje formou panelovej diskusie. Práve formát „120 minút v slovenskom zdravotníctve“ má ambíciu byť tuto odbornou platformou.

V rámci prvého podujatia, ktoré sa uskutočnila dňa 18.6. 2020 o 13.30 hod. v hoteli NH Gate One Bratislava na Ambrušovej ulici 7, sa diskutovalo na tému „Ako sa pandémia COVID-19 dotkla manažmentu rán a čo môžeme po jej skončení očakávať?“ Celý prenos podujatia môžete sledovať na https://vimeo.com/filmaproduction/review/430765845/221e26f3bd 

Cieľom konceptu 120 minút v slovenskom zdravotníctve je prispieť k budovaniu spoločného cieľa všetkých zúčastnených strán a to budovaniu lepšieho zdravotníctva a zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Comments are closed