120 MINÚT V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE: CHRONICKÉ RANY

Dovoľujeme si Vám dovoľujeme predstaviť nový komunikačný koncept: „120 minút v slovenskom zdravotníctve“, ktorý sa realizuje formou panelovej diskusie. Práve formát „120 minút v slovenskom zdravotníctve“ má ambíciu byť tuto odbornou platformou. V rámci prvého podujatia, ktoré sa uskutočnila dňa 18.6. 2020 o 13.30 hod. v hoteli NH Gate One Bratislava na Ambrušovej ulici 7, sa diskutovalo na tému „Ako sa pandémia COVID-19 dotkla manažmentu rán a čo môžeme po jej skončení očakávať?“ Celý prenos podujatia…

Read more

Tlačová správa: Týždeň medicínskych technológií

Členovia SK+MED podporujú zavádzania nových technológií do zdravotníctva aj prostredníctvom prísnejšieho etického kódexu.   Dodávatelia a výrobcovia zdravotníckych pomôcok slávia svoj týždeň, MedTechWeek 2018.   Aktuálny Európsky týždeň medicínskych technológií MedTechWeek (4. – 8. jún) poukazuje na dôležitosť zdravotníckych pomôcok  a medicínskych technológií v našich životoch. Moderné medicínske technológie a zdravotnícke pomôcky pomáhajú zlepšovať životy aj slovenských pacientov.   SK+MED nedávno sprísnil svoj etický kódex a transparentnosť procesov pri komunikácií dodávateľov pomôcok a technológií s nemocnicami…

Read more

Noví členovia SK-MED od 1.1.2017

Asociácia SK+MED sa s platnosťou od 1.1.2017 rozrastá o 5 nových členov: A – care s.r.o. InterMedical, spol. s.r.o. Med Partners a.s. PharmaComp s.r.o. VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o.      

Read more

SK-MED disagrees with non-transparent proposal

Medical device suppliers don’t agree with the unprofessional and non-transparent proposal of VšZP health insurance company On September 23, VšZP health insurance company hastily announced that as of October 1 it will lower the maximum non-deductible amount for selected special healthcare material (SHM) which VšZP reimburses if the material has been used. This regulation applies to special healthcare material used in inpatient care. This measure should save up to €5 mil. for…

Read more

Slovenský pacient sa stáva rukojemníkom

SK-MED: Slovenský pacient sa stáva rukojemníkom   Radikálne, okamžité a odborne neprediskutované zníženie úhrad špeciálneho zdravotného materiálu, ktoré v posledných dňoch aplikujú zdravotné poisťovne, reálne ohrozuje dostupnosť niektorých terapií, ktoré pacienti nevyhnutne potrebujú pre úspešnú liečbu. Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotného materiálu (ŠZM), ktorí sú združení v asociácii SK-MED, vnímajú súčasnú situáciu veľmi citlivo, a to najmä z hľadiska zachovania bezpečnosti pacientov a dostupnosti efektívnych terapií.  Členovia SK-MED preto apelujú na zachovanie transparentného procesu aplikovania zmien…

Read more

Dodávatelia nesúhlasia s návrhom VšZP

Dodávatelia zdravotníckych pomôcok nesúhlasia s neodborným a netransparentným návrhom VŠZP Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) narýchlo oznámila 23.septembra, že od 1.októbra zníži vybraným špeciálnym zdravotníckym materiálom (ŠZM) maximálnu výšku pripočítateľnej položky,  ktorú VšZP platí nemocnici v prípade jeho použitia. Táto úprava sa týka špeciálnych zdravotníckych materiálov používaných v lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Týmto opatrením chce poisťovňa usporiť do konca roka 2016 päť miliónov eur. 23 dodávateľov zdravotníckych pomôcok združených v asociácii SK-MED nesúhlasí s týmto postupom, ktorý považujú…

Read more

Keď technológie zachraňujú život

Tlačová správa                                                                  13. jún 2016, Bratislava   Medicínske technológie sú súčasťou zdravotníckej starostlivosti a dokážu významným spôsobom skvalitniť diagnostiku, samotný liečebný proces či vytvárajú také podmienky, ktoré pacientovi predlžujú život. Túto špecifickosť medicínskych technológií rešpektuje aj príprava novej európskej legislatívy. Po príklady z medicínskych technológií, ktoré významným spôsobom zlepšujú starostlivosť o pacienta, môžeme zájsť aj do nemocníc na Slovensku. V ostatných dvoch rokoch sa medzi najzaujímavejšie technologické novinky zaradili napríklad…

Read more

Kvalitnejšia starostlivosť a vyššie úspory

Tlačová správa                                                                   13. jún 2016, Bratislava Cieľom blížiaceho sa Európskeho týždňa medicínskych technológií (13. – 17. jún 2016) je upozorniť na významný vplyv medicínskych technológií pri skvalitňovaní zdravotníckej starostlivosti o pacienta s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu život aj pri efektívnejšom vynakladaní finančných prostriedkov. Zdravotníctvo to nie sú len lieky a lekári, ale aj špičkové medicínske technológie, ktoré nachádzame od diagnostiky, cez priame lekárske výkony, zdravotnícky materiál až po prístroje skvalitňujúce život.…

Read more

Nová legislatíva pre kvalitu obstarávania v zdravotníctve

Bratislava, 17.4.2016 Nová legislatíva prináša pozitíva pre kvalitu verejného obstarávania v zdravotníctve   Ďalšiemu zlepšeniu efektivity verejného obstarávania môže pomôcť korektnejšie nastavenie kritérií, ktoré umožňuje legislatíva (Zákon o verejnom obstarávaní) vstupujúca do platnosti 18. apríla 2016. Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK-MED podporuje všetky kroky, ktoré vedú k transparentnejšiemu trhu a tým ku kvalitnejšej starostlivosti o pacienta. Verejné obstarávanie v slovenskom zdravotníctve patrí dlhodobo k najkritizovanejším, tak domácimi, ako aj…

Read more