Noví členovia SK-MED od 1.1.2017

Asociácia SK+MED sa s platnosťou od 1.1.2017 rozrastá o 5 nových členov:

A – care s.r.o.

InterMedical, spol. s.r.o.

Med Partners a.s.

PharmaComp s.r.o.

VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o.