Konferencia SK+MED

Téma konferencie: MEDICÍNSKE TECHNOLÓGIE V PERSPEKTÍVE SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA