5. máj 2020 Svetový deň hygieny rúk

Možno viac ako inokedy si dnes v čase pandémie koronavírusu COVID-19 uvedomujeme, aké dôležité je udržiavať si ruky čisté, dbať na správnu hygienu a chrániť predovšetkým seba pred nákazami. Čisté ruky sú znakom kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti a zároveň jednou z naliehavých globálnych výziev Svetovej zdravotníckej organizácie v najbližších 10 rokoch. Celosvetová osvetová kampaň WHO je v roku 2020 prioritne zameraná na oblasť hygieny rúk zdravotných sestier a pôrodných asistentiek pre ich zásadný prínos k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti a ochrany pacientov. Už dnes však vieme, že rok 2020 bude najmä rokom, kedy svet postihla pandémia koronavírusu, aká za ostatné desaťročia nemá obdobu. Prečo je dôležité udržiavať si ruky čisté? Ako si správne umývať ruky a kde robíme najčastejšie chyby v správnej hygiene rúk? Odpovede na tieto otázky a praktické informácie týkajúce sa hygieny rúk nájdete aj našom videu, ktoré si môžete pozrieť na linke:

Comments are closed