SK+MED výročná konferencia 2021 „ako ďalej slovenské zdravotníctvo“

Dňa 10. júna 2021 sa uskutočnila druhá výročná konferencia asociácie SK+MED s názvom „ ako ďalej slovenské zdravotníctvo“ na ktorú prijali pozvanie veľmi zaujímaví prednášajúci.

V úvodnej prednáške sme sa venovali aktuálnymi témam a aktivitám, ktoré SK+MED zastrešuje, zároveň sme poukázali na ciele, ktoré sú pre nás dôležité.

Kompletný záznam konferencie môžete vidieť:

Konferencia bola rozdelená do troch tematických blokov:

  1. Blok bol venovaný téme – Vízia slovenského zdravotníctva na roky 2021 – 24 a diskutovalo sa nielen o pláne obnovy, financiách ale aj inováciách a možnostiach zlepšenia.

2. Blok sa venoval téme – medicínske inovácie a ich miesto v slovenskom zdravotníctve. V tematickom bloku sa diskutovalo o možnostiach zlepšenia vstupu inovatívnych zdravotníckych pomôckach na trh z pohľadu zdravotných poisťovní. Pozitívnym prínosom boli aj odborné skúsenosti a vedomosti prof. Babelu, ktorý obohatil tému aktuálnymi vedeckými štúdiami zameranými na prínos inovatívnych medicínskych technológií v zdravotníctve.

3. Blok bol zameraný na cestu pacienta a algoritmus liečby, kde sa diskutovali aktuálne trendy v oblasti inovácií manažmentu pacienta s prínosom nielen pre pacienta ale aj pre zdravotnícke zariadenie.

Veľmi pozitívne hodnotíme aj novinku zo spolupráce VšZP a FNsPBB, kde vyvíjajú inovatívny postup manažmentu pacienta ako pilotný program so zameraním na skrátenie hospitalizácie a efektivitu práce s pacientom. Výsledkom by malo byť skrátenie hospitalizácie a komfortnejší algoritmus liečby pacienta od diagnostiky až po liečbu a následne prepustenie pacienta do ambulantnej liečby.

Počas obedovej prestávky sme zorganizovali tlačový briefing pre novinárov na ktorom sme poukázali na veľmi vážnu situácie v oblasti pohľadávok dodávateľov zdravotníckych pomôcok.

Obrázok, na ktorom je statív

Automaticky generovaný popis

Comments are closed