120 MINÚT V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE: TELEMEDICÍNA

Dovoľujem si Vám poslať zhrnutie z odbornej diskusie, ktorú zorganizoval SK+MED v rámci série podujatí 120 minút v slovenskom zdravotníctve na tému:

 „AKO TELEMEDICÍNA OVPLYVNÍ MEDICÍNU 21. STOROČIA? PREČO JE BUDÚCNOSŤOU ZDRAVOTNÍCTVA? KEDY BUDE TELEMEDICÍNA SÚČASŤOU NÁŠHO ZDRAVOTNÉHO SYSTÉMU A AKÉ SÚ NAJVÄČŠIE BENEFITY PRE PACIENTA, POISŤOVNE A ŠTÁT?“.

Pozvanie prijali:

Ing. Martin Barto, CSc. – zástupca NR SR a ekonomický expert

Prof. MUDr. Rober Hatala, PhD. – prednosta kardiológie a anigiológie NUSCH

Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA., MSc. – zástupca VšZP

MVDr. Peter Mrva, PhD., MPH – MZ SR, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky

Dr. Vladimír Mičieta – predseda SK+MED

Záznam z podujatia je dostupný na linku: https://vimeo.com/filmaproduction/review/469840494/c1ec12d748

Comments are closed