20 rokov SK+ MEDU sme oslávili konferenciou

Pri príležitosti 20. výročia založenia Asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED sa v bratislavskom hoteli NH Gate One konala odborná diskusná konferencia pod názov Medicínske technológie v perspektíve slovenského zdravotníctva. Okrem členov asociácie sa jej zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotných poisťovní, neziskových a pacientskych organizácií, zástupcovia nemocníc, zdravotnícki pracovníci a ďalší hostia. 

V rámci štyroch panelových diskusií odzneli zaujímavé názory na aktuálne problémy a výzvy v slovenskom zdravotníctve. O tom, či je na Slovensku skutočne pacient na prvom mieste a či má prístup k moderným zdravotníckym pomôckam a či je naše zdravotníctvo skutočne efektívne sa o svoje názory podelili odborníci nielen zo strany SK+ MEDu, ale aj zo strany regulátora a kľúčových inštitúcií, najmä zdravotných poisťovní. 

„Som presvedčená, že sa nám podarilo na jedno miesto sústrediť počas konferencie kvalitných a odborne podkutých ľudí z rôznych sfér zdravotníctva, ktorí spoločne prispeli k hodnotnej diskusii, v ktorej chceme v rámci našej asociácie pokračovať,“  hovorí Katarína Danková, výkonná riaditeľka SK+ MEDu. Jej vyjadrenie dopĺňa predseda združenia Vladimír Mičieta: „Išlo v podstate o prvú veľkú odbornú konferenciu, ktorú sme zorganizovali pod hlavičkou SK+ MEDu. V rámci panelových diskusií sa stretli odborníci nielen z praxe, ale aj zo strany regulátora, ktorý nastavuje podmienky slovenského zdravotníctva. Vysoká odborná úroveň diskusie a zaujímavé názory hostí, ktorí sa aktívne zapájali v rámci konferencie do diskusie nás utvrdili v tom, že má zmysel pokračovať v takýchto projektoch, ktoré smerujú ku kultúrnej diskusii a načrtávajú aj určité riešenia aktuálnych problémov s ktorými sa potýka slovenské zdravotníctvo.“ 

Podujatie, ktoré pritiahlo pozornosť takmer 100 účastníkov sa konalo pod záštitou ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrei Kalavskej. 

V prvej panelovej diskusii pod názvom „Aktuálne problémy a výzvy v slovenskom zdravotníctve” diskutovali Miriam Lapuníková – riaditeľka FNsP F.D. Roosvelta Banská Bystrica, Martin Vlachynský – analytik agentúry INESS a Peter Hlivák – prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Diskusia otvorila tému pridanej hodnoty inovatívnych technológií v zdravotníckom systéme a ich prínos pre pacientov.  

Odpovede na otázku „Či je pacient na Slovensku skutočne na prvom mieste?“ hľadali prof. Šuvada – riaditeľ odboru ŠPDPT sekcie Zdravia z MZ SR, Beata Havelková – riaditeľka oddelenia nákupu VšZP Mária Lévyová – prezidentka AOPP a Vladimír Heriban – metodik a analytik VšZP. Tematicky sa tento panel zameral aj na problematiku dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov s chronickými ťažkosťami či problematiku 

kategorizácie zdravotníckych pomôcok. 

„Efektívne zdravotníctvo a štandardné prostredie – realita vs. predstava” bola téma tretej diskusie do ktorej prijali pozvanie Martin Smatana – riaditeľ Health Policy Institute MZ SR, prof. Juraj Šteňo – dekan Slovenskej Lekárskej Univerzity a neurochirurg, Marián Faktor – riaditeľ odboru nákupu zdravotná poisťovňa Dôvera a Peter Pažitný – zdravotnícky analytik a pedagóg Fakulty Manažmentu VŠE v Prahe. Diskutujúci sa zhodli na dôležitosti upozorňovať  na efektivitu aktuálnych platieb v zdravotnom systéme na Slovensku a dostupnosť medicínskych technológií pre pacientov.

Svoje zastúpenie mali na konferencii aj pacienti a zástupcovia pacientskych organizácií. V diskusnom bloku „Perspektívy pacienta na Slovensku” Beata Grešš Halás – prezidentka asociácie pacientov s chronickými ranami, Richard Fides – viceprezident AOPP a Eva Benžová – prezidentka OZ Slovilco hovorili ich vlastné pacientske príbehy a na ich pozadí vykresľovali dôležitosť medicínskych technológií v záujme zabezpečenia zdravšieho a kvalitnejšieho života pacientov na Slovensku. 

Comments are closed