Medicínske technológie dokážu vrátiť ľudí späť do života

Bratislava 19. jún 2017 – Inovatívne medicínske technológie zachraňujú životy a zlepšujú kvalitu zdravia miliónom pacientov na celom svete. Dokážu významným spôsobom skvalitniť diagnostiku, umožňujú lekárom operovať presnejšie, menej bolestivo a šetrnejšie k pacientovi, čím sa skracuje čas potrebný na hospitalizáciu a následnú rekonvalescenciu. V dlhodobom horizonte tak môžu odľahčiť rozpočet v celom zdravotníckom a sociálnom systéme.

Dôležitý prínos, hodnotu medicínskych technológií v oblasti zdravotníckej starostlivosti už tradične zviditeľňuje MedTechWeek – Európsky týždeň medicínskych technológií, ktorý sa tento rok koná 19. – 23. 6.2017.

Za jednu z najprevratnejších zmien v oblasti zdravotnej starostlivosti považujú odborníci mechanickú trombektómiu pri liečbe mozgovej cievnej príhody. Medzi ďalšie prínosné technologické novinky patria tiež napríklad pomôcky pre pacientov s ochoreniami srdca, či špeciálny zdravotnícky materiál na hojenie rán.

Prvá resorbovateľná cievna výstuž z magnézia

Kvalitu života pacientov s ochorením koronárnych tepien, ktoré vyživujú srdcový sval, môže výrazne zlepšiť prvá klinicky overená technologická novinka na trhu, magnéziová výstuž. Cieve poskytuje podporný efekt, ktorý je dôležitý počas prvých 6 mesiacov po implantácii výstuže, ako prevencia voči opätovnému stiahnutiu cievy a zároveň po uzdravení cievy, kedy nadobúda svoju opätovnú vlastnosť – sťahovať sa a rozťahovať sa, sa celkom vstrebe. Resorbčný čas pre úplné uvoľnenie magnézia do tkaniva  je 12 mesiacov. Pacienti už po roku od operačného zákroku môžu mať opäť zdravú, plne funkčnú cievu, bez trvalého kovového implantátu.

Kapsulka s kamerou namiesto nepríjemnej hadičky

Nepríjemné gastroskopické a kolonoskopické vyšetrenia pomocou zavedenia hadičky, ktorých sa pacienti často obávajú, majú šetrnejšiu alternatívu dostupnú už aj na Slovensku.  Pacient prehltne jednorazovú kapsulku s kamerou vo veľkosti gumeného medvedíka, v ktorej sa nachádza kamera. Tá posiela snímky na záznamník, ktorý má pacient na sebe. Nakoniec sa celý záznam stiahne a vyhodnotí ho špeciálny softvér a lekár. Túto modernú a šetrnú diagnostickú metódu je možné využiť u dospelých aj detských pacientov, ak sú schopní kapsulku s kamerou prehltnúť. Kapsulka vyjde z tela prirodzenou cestou.

Mechanická trombektómia dáva pri mŕtvici hodinu k dobru

Mozgová mŕtvica je treťou najčastejšou príčinou úmrtí na svete ktorú spôsobuje najmä upchatie ciev krvnou zrazeninou  a zastavenie prívodu okysličenej krvi do určitej časti mozgu.. Lekári už roky úspešne využívajú metódu rozpúšťania krvných zrazenín tzv. trombolýzu. Tá sa však dá použiť len pri pacientoch, ktorí sa do nemocnice dostanú do 4,5 hodiny od začiatku mŕtvice a navyše je účinná najmä u menších ciev. Rýchlosť, s akou sa pacient dostane  do nemocnice je preto kľúčová. Prelomovým momentom pre pacientov je začiatok využívania mechanickej trombektómie. Do upchatej cievy sa zavedie cez trieslo pacienta miniatúrny aparát, pomocou ktorého sa zrazenina z tela vyberie. Mechanická trombektómia dáva lekárom oproti trombolýze ešte jednu hodinu k dobru.

Špeciálny silikónový obväz na vlhké hojenie rán

Špeciálny obväz jemne a bezpečne prekrýva rany a podporuje rýchlejšie hojenie akútnych a chronických rán. Nová trojdielna bezdotyková technológia silikónového obväzu  s mimoriadnou absorpciou znižuje riziko vzniku infekcie. Minimalizuje  kontamináciu z prstov, alebo rukavíc, ktoré sa dotýkajú obväzu, alebo samotnej rany. Rany nie sú štvorcové, čo rešpektuje aj prispôsobený tvar obväzu pre každý typ rany a pre každého pacienta. Obväz z mäkkého a flexibilného materiálu odpudzuje vodu a jeho zamatový povrch nie je prekážkou pri styku s odevom, alebo posteľnou bielizňou.

Nová európska legislatíva

Špecifickú povahu medicínskych technológií rešpektujú aj nové regulačné naradenia Európskeho parlamentu v oblasti zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, ktoré majú zabezpečiť lepšiu ochranu verejného zdravia a bezpečnosti pacientov.

Štandardizácia prostredia členských krajín EÚ prostredníctvom striktnejšej regulácie trhu v rámci trojročného implementačného obdobia je opodstatnená aj z hľadiska etického podnikania a rovnocenného prístupu k inovatívnym, najmodernejším medicínskym technológiám pre všetkých pacientov vo všetkých členských krajinách EÚ.

Veríme, že po zavedení prísnejšej regulácie trhu aj do slovenskej legislatívy, sa oslabí súčasné dominantné postavenie ceny ako najdôležitejšieho kritéria hodnotenia medicínskych technológií a v neposlednom rade zabráni, aby na trh EÚ vstupovali napodobneniny z krajín mimo EÚ“,  vyjadrila sa výkonná riaditeľka SK+MED, Mgr. Patrícia Kubicová.

Významné odvetvie v číslach

V súčasnosti je k dispozícii viac než 500 000 medicínskych technológií. Európsky priemysel lekárskych technológií zamestnáva vyše 650 000 ľudí, vďaka čomu predstavuje výroba tohto zdravotníckeho segmentu významný prvok tvorby hrubého domáceho produktu jednotlivých európskych krajín. V roku 2015 bolo u Európskeho patentového úradu (EPO) v oblasti lekárskych technológií zaregistrovaných viac ako 12 400 prihlášok patentov – 7,8 % z celkového počtu žiadostí – čo je oveľa viac ako v iných odvetviach v Európe. Až 40 % týchto patentových prihlášok bolo podaných z európskych krajín (členské krajiny EÚ, Nórsko a Švajčiarsko). Kým za posledné desaťročie sa počet podaní EPO v oblasti lekárskych technológií zdvojnásobil, farmaceutické a biotechnologické patentové prihlášky boli relatívne stagnujúce.

„Väčšina najnovších medicínskych technológií a terapií je dostupná aj na Slovensku, zatiaľ. Technologický vývoj ide míľovými krokmi, ale pokiaľ budú ekonomické podmienky nášho zdravotníctva nastavené ako doteraz, tak nové technológie sa mu budú vyhýbať“, skonštatovala výkonná riaditeľka SK+MED, Mgr. Patrícia Kubicová.

 

 

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) je združenie, ktoré aktuálne zastupuje záujmy 30 dodávateľov zdravotníckych pomôcok pôsobiacich na Slovensku. Je riadnym členom MedTech Europe, medzinárodnej zdravotníckej asociácie so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje národné asociácie dodávateľov a výrobcov zdravotníckych pomôcok a technológií z celej Európy.