SK+MED upozorňuje na riziká navrhovaného oddlženia

Bratislava 27. jún 2017 – Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) upozorňuje na riziká procesu oddlženia, o ktorom v piatok minulý týždeň informovalo ministerstvo zdravotníctva a financií na tlačovej konferencii a odporúča preto dodávateľom špeciálneho zdravotníckeho materiálu zvážiť samotnú účasť v tomto procese. SK+MED vyzýva štát na ďalšie rokovania. Pohľadávky voči nemocniciam chce navýšiť o pokuty a úroky z omeškania a vymáhať ich súdnou cestou.

SK+MED preto odporúča svojim členom uplatňovať si spolu s pohľadávkami aj zmluvné úroky a pokuty v zmysle zákona a vymáhať ich súdnou cestou aj prostredníctvom exekúcií či odpredaja pohľadávok špecializovaným tretím osobám. Asociácia zároveň iniciovala konanie pred Európskou komisiou, keďže Slovenská republika dlhodobo neplní Smernicu Európskeho parlamentu a Rady o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, ktorá prikazuje zabezpečiť platbu verejných záväzkov maximálne v lehote 60 dní.

V situácii, keď za trojročnú a staršiu pohľadávku, ktorá vznikla na základe regulovaných, kategorizovaných a tendrovaných cien niekto pýta od našich členov až 20 % zľavu z istiny, sme tlačení do ekonomického krachu,“ zdôrazňuje výkonná riaditeľka SK+MED, Patrícia Kubicová.

Oddlžovanie pohľadávok dnes mladších ako dva roky je reálne v nedohľadne a s tým, že za prvé tri mesiace roku 2017 stúpli pohľadávky po dobe splatnosti členov Asociácie SK+MED voči verejnému zdravotníctvu o ďalších 30 miliónov eur.

V decembri 2017, keď by bolo za ideálnych podmienok oddlžených ledva 30 % našich pohľadávok, tu bude nový 90 miliónový dlh a nové trojročné pohľadávky. Zľavy, ktoré od nás ministerstvo žiada sú mimo ekonomickú realitu,“ dodáva výkonná riaditeľka SK+MED, Patrícia Kubicová.

Na Slovensku čakáme v priemere na zaplatenú faktúru 750 dní. Nie je možné, aby sme mali ceny zdravotníckeho materiálu na úrovni či pod úrovňou napríklad Českej republiky, kde je priemerná splatnosť faktúry 120 dní, a zároveň sme poskytovali štátu extra 20 % zľavy. Takto nastavené oddlžovanie vyhovuje iba špekulantom, ktorí si v minulosti dohodli netrhové ceny, slovenskému zdravotníctvu však veľmi škodí.

K 31. 3. 2017 bol celkový dlh nemocníc voči SK+MED 183 miliónov eur a k tomu 23 miliónov eur pokuty a penále. Odhadujeme, že celkový dlh nemocníc voči SK+MED bude ku koncu roku 2017 ďaleko vyšší až 260 miliónov eur, pokiaľ dodávatelia nepostúpia pohľadávky tretej strane.

Opätovne apelujeme na Ministerstvo zdravotníctva SR, aby zástupcom SK+MED umožnilo sa ku konceptu oddlžovania ešte v tomto štádiu vyjadriť a umožniť tak zohľadniť naše pripomienky.

 

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) je združenie, ktoré aktuálne zastupuje záujmy 30 dodávateľov zdravotníckych pomôcok pôsobiacich na Slovensku. Je riadnym členom MedTech Europe, medzinárodnej zdravotníckej asociácie so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje národné asociácie dodávateľov a výrobcov zdravotníckych pomôcok a technológií z celej Európy.