Schválenou koncepciou oddlženia štát okráda veriteľov

Bratislava 30. november 2017 – Asociácia SK+MED trvá na oddlžení všetkých pohľadávok po lehote splatnosti bez kompromisov. Podmienky schválenej koncepcie oddlžovania MZ SR sú likvidačné a vytvárajú negatívny právny precedens v Európskej únii.

Schválená koncepcia oddlženia zdravotníctva okráda veriteľov štátu. Oddlženie podmieňuje miliónové zľavy z dlhov, ktoré musia dodávatelia poskytnúť, ak sa budú chcieť do oddlženia zapojiť. Navyše, koncept oddlženia rieši len čiastočne pohľadávky splatné ku koncu roka 2016.

Napriek tomu, že vláda aj parlament schválili celkový objem na oddlženie zdravotníckych zariadení, realizovať sa má vo viacerých etapách a to počas niekoľkých rokov. To ekonomickú situáciu dodávateľom výrazne zhoršuje.

Dlh nemocníc bol k 31.12.2016 až 650 mil. EUR, pričom koncept oddlženia počíta len s objemom 585 mil. EUR. Chýbajúcich 65 mil. EUR musia automaticky poskytnúť dodávatelia v podobe zliav z istiny. Reálne tak prídu o vlastné peniaze, na ktoré majú nárok. Štát sa týmto krokom stáva nedôveryhodným a nezodpovedným partnerom pre dodávateľov v zdravotníctve.

Navyše, oddlženie v prvom kole počíta s len 80 mil. EUR, pričom pokrýva len pohľadávky po splatnosti do konca roka 2014. Takýto postup je v Európskej únii nonsens.
Zároveň, segment medicínskych technológií je v reťazci splatnosti pohľadávok na absolútnom konci a práve títo dodávatelia sú najväčšími veriteľmi a zároveň sponzormi slovenského zdravotníctva. Tento segment je jeden z najprísnejšie regulovaných aj z perspektívy cenotvorby, absurdne práve títo dodávatelia sú viacnásobne diskriminovaní.

Dodávatelia medicínskych technológií ako jediní doplácajú na dlhoročnú nekompetenciu zodpovedných a katastrofálnu finančnú situáciu slovenského zdravotníctva. Pre porovnanie, Maďarsko dofinancováva zdravotníctvo každoročne, rovnako ako v Chorvátsku sú štandardne dodávatelia oddlžení v plnej miere v zmysle zákona bez akýchkoľvek vynucujúcich ústupkov.

Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu sa budú brániť právnymi nástrojmi voči nezákonnosti prijatej koncepcie. Niektorí z nich si už začali uplatňovať svoje vlastnícke práva v plnej miere aj súdnou cestou – vrátane úrokov z omeškania a pokút.

Asociácia SK+MED zároveň podáva podnet aj na Európsku komisiu, kde upozorní aj na konanie štátu v rozpore s ustanoveniami Smernice EÚ o boji proti oneskoreným platbám.

 

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) je združenie, ktoré aktuálne zastupuje záujmy 29 dodávateľov zdravotníckych pomôcok pôsobiacich na Slovensku. Je riadnym členom MedTech Europe, medzinárodnej zdravotníckej asociácie so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje národné asociácie dodávateľov a výrobcov zdravotníckych pomôcok a technológií z celej Európy.