5. máj 2020 Svetový deň hygieny rúk

Možno viac ako inokedy si dnes v čase pandémie koronavírusu COVID-19 uvedomujeme, aké dôležité je udržiavať si ruky čisté, dbať na správnu hygienu a chrániť predovšetkým seba pred nákazami. Čisté ruky sú znakom kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti a zároveň jednou z naliehavých globálnych výziev Svetovej zdravotníckej organizácie v najbližších 10 rokoch. Celosvetová osvetová kampaň WHO je v roku 2020 prioritne zameraná na oblasť hygieny rúk zdravotných sestier a pôrodných asistentiek pre ich zásadný prínos k zvýšeniu kvality…

Read more

Darovali sme respirátory

Darovali sme respirátory Asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED darovala Národnému ústavu detských chorôb na bratislavských Kramároch a Národnému onkologickému ústavu v Bratislave ochranné zdravotnícke respirátory.  Tieto pomôcky odovzdali zástupcom oboch pracovísk Katarína Danková, výkonná riaditeľka asociácie SK+ MED a Vladimír Mičieta, predseda asociácie.  „Ako zástupcovia dodávateľov zdravotníckych pomôcok na Slovensku si uvedomujeme vážnosť situácie spôsobenej vírusom COVID-19 a rovnako citlivo vnímame aj akútny nedostatok ochranných zdravotníckych pomôcok najmä pre zdravotníkov a ľudí, ktorí sú…

Read more

Prečo by sme mali viac operovať laparoskopicky?

Slovensko má nelichotivé prvenstvo vo výskyte karcinómu hrubého čreva a konečníka. Zároveň zaznamenávame na tieto ochorenia aj druhú najvyššiu mieru mortality. A to napriek tomu, že vďaka medicínskym technológiám existujú možnosti, ako úspešne odhaliť ochorenie už vo včasnom štádiu. Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED poukazuje na dôležitosť zefektívnenia prístupu k inovatívnym možnostiam diagnostiky a mini invazívnej chirurgie. Na Slovensku by sme mali viac uprednostňovať laparoskopické operácie pred výkonmi pri otvorenej brušnej dutine. …

Read more

20 rokov SK+ MEDU sme oslávili konferenciou

Pri príležitosti 20. výročia založenia Asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED sa v bratislavskom hoteli NH Gate One konala odborná diskusná konferencia pod názov Medicínske technológie v perspektíve slovenského zdravotníctva. Okrem členov asociácie sa jej zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotných poisťovní, neziskových a pacientskych organizácií, zástupcovia nemocníc, zdravotnícki pracovníci a ďalší hostia.  V rámci štyroch panelových diskusií odzneli zaujímavé názory na aktuálne problémy a výzvy v slovenskom zdravotníctve. O tom, či je na Slovensku skutočne pacient…

Read more

Members of SK+MED support the implementation of new technologies in the healthcare system also through a stricter Code of Ethics.

Bratislava, 04.06.2018  Suppliers and manufacturers of medical devices celebrate their week, MedTechWeek 2018. The ongoing European Week of Medical Technology (June 04- 08) highlights the importance of medical devices and medical technology in our lives. Modern medical technology and medical devices help improve the lives of Slovak patients as well.   Recently, SK+MED has tightened its Code of Ethics and the transparency of its processes in the course of interactions…

Read more

Tlačová správa: Týždeň medicínskych technológií

Členovia SK+MED podporujú zavádzania nových technológií do zdravotníctva aj prostredníctvom prísnejšieho etického kódexu.   Dodávatelia a výrobcovia zdravotníckych pomôcok slávia svoj týždeň, MedTechWeek 2018.   Aktuálny Európsky týždeň medicínskych technológií MedTechWeek (4. – 8. jún) poukazuje na dôležitosť zdravotníckych pomôcok  a medicínskych technológií v našich životoch. Moderné medicínske technológie a zdravotnícke pomôcky pomáhajú zlepšovať životy aj slovenských pacientov.   SK+MED nedávno sprísnil svoj etický kódex a transparentnosť procesov pri komunikácií dodávateľov pomôcok a technológií s nemocnicami…

Read more

SK+MED complaints at the Constitutional Court

Bratislava, 1 February 2018 – The suppliers of medical devices and special medical materials represented by the Slovak Association of Medical Devices Suppliers (SK+MED) filed a complaint with the Constitutional Court of the Slovak Republic in Košice. In the complaint, the Association claims violation of fundamental rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the Slovak Republic, including violation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The…

Read more

SK+MED sa sťažuje na Ústavnom súde

SK+MED sa sťažuje na Ústavnom súde na porušovanie základných práv. Chce chrániť všetkých veriteľov štátu pred jeho svojvôľou. Bratislava 1. február 2018 – Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu zastúpení Slovenskou asociáciou dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) podali sťažnosť na Ústavný súd SR v Košiciach. V nej namietajú porušenie základných práv a slobôd garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a porušenie Charty základných práv Európskej únie. Koncepcia oddlženia navrhnutá Ministerstvom zdravotníctva SR je priamou diskrimináciou…

Read more

Concept of Healthcare Debt Relief damages creditors

Bratislava, November 30, 2017 – SK+MED association insists on reconciling all overdue debt without making any compromises. The conditions of the approved reconciliation Concept of the Ministry of Health of the SR are liquidating and create a negative legal precedent in the European Union. The State approved Concept of reconciling the healthcare debt robs state creditors. Millions of euros in debt reductions that must be provided by suppliers if they…

Read more