SK+MED upozorňuje na riziká navrhovaného oddlženia

Bratislava 27. jún 2017 – Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) upozorňuje na riziká procesu oddlženia, o ktorom v piatok minulý týždeň informovalo ministerstvo zdravotníctva a financií na tlačovej konferencii a odporúča preto dodávateľom špeciálneho zdravotníckeho materiálu zvážiť samotnú účasť v tomto procese. SK+MED vyzýva štát na ďalšie rokovania. Pohľadávky voči nemocniciam chce navýšiť o pokuty a úroky z omeškania a vymáhať ich súdnou cestou. SK+MED preto odporúča svojim členom uplatňovať si spolu s pohľadávkami aj zmluvné úroky a pokuty…

Read more

Medical technologies can bring people back to life

Bratislava, June 19, 2017 – Innovative medical technologies save lives and improve the health of millions of patients around the world. They can significantly improve diagnostics; enable physicians to operate more accurately, less painfully and more gently to the patient, shortening the time required for hospitalization and subsequent recovery. In the long run, they can therefore ease the budgetary needs within the entire healthcare and social system.  The MedTechWeek –…

Read more

Medicínske technológie dokážu vrátiť ľudí späť do života

Bratislava 19. jún 2017 – Inovatívne medicínske technológie zachraňujú životy a zlepšujú kvalitu zdravia miliónom pacientov na celom svete. Dokážu významným spôsobom skvalitniť diagnostiku, umožňujú lekárom operovať presnejšie, menej bolestivo a šetrnejšie k pacientovi, čím sa skracuje čas potrebný na hospitalizáciu a následnú rekonvalescenciu. V dlhodobom horizonte tak môžu odľahčiť rozpočet v celom zdravotníckom a sociálnom systéme. Dôležitý prínos, hodnotu medicínskych technológií v oblasti zdravotníckej starostlivosti už tradične zviditeľňuje MedTechWeek – Európsky týždeň medicínskych…

Read more

Pohľadávky dodávateľov v SK+MED narástli na rekordných 183 mil. EUR, situácia je neudržateľná

Bratislava 15. jún 2017 – Štátne nemocnice dlhujú dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združených v Slovenskej asociácii dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) ku koncu prvého štvrťroka 2017 takmer 183 mil. EUR, čo je o 22 mil. EUR viac ako pred rokom. Výška pohľadávok dosiahla ku dňu 31.03.2017 rekordnú hodnotu 183 mil. EUR, z toho viac než 158 mil. EUR predstavujú pohľadávky po lehote splatnosti. Medziročne tak dochádza až k 13,7 percentnému nárastu celkových…

Read more

Active debt to SK+MED suppliers reached a record EUR 183 million, the situation is unsustainable

Bratislava 15 June 2017 – State hospitals owe at the end of the first quarter of 2017 almost EUR 183 million to the suppliers of medical devices and special medical material united under the Slovak association of healthcare suppliers (SK+MED), which is EUR 22 million more than a year ago. By March 31, 2017, the amount of debt reached a record value of EUR 183 million, of which more than…

Read more

EU Parliament adopts new diagnostics and medical device regulations

Press release 5 April 2017 – MedTech Europe welcomes the final vote of the European Parliament endorsing the new Regulation on In vitro Diagnostic Medical Devices (IVDR) and the new Regulation on Medical Devices (MDR). Governing two different types of essential health technologies for citizens, for example blood screening tests (in vitro diagnostics) and pacemakers (medical devices), this vote is the last step in a near eight-year process to update…

Read more

Noví členovia SK-MED od 1.1.2017

Asociácia SK+MED sa s platnosťou od 1.1.2017 rozrastá o 5 nových členov: A – care s.r.o. InterMedical, spol. s.r.o. Med Partners a.s. PharmaComp s.r.o. VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o.      

Read more

SK-MED disagrees with non-transparent proposal

Medical device suppliers don’t agree with the unprofessional and non-transparent proposal of VšZP health insurance company On September 23, VšZP health insurance company hastily announced that as of October 1 it will lower the maximum non-deductible amount for selected special healthcare material (SHM) which VšZP reimburses if the material has been used. This regulation applies to special healthcare material used in inpatient care. This measure should save up to €5 mil. for…

Read more

Slovenský pacient sa stáva rukojemníkom

SK-MED: Slovenský pacient sa stáva rukojemníkom   Radikálne, okamžité a odborne neprediskutované zníženie úhrad špeciálneho zdravotného materiálu, ktoré v posledných dňoch aplikujú zdravotné poisťovne, reálne ohrozuje dostupnosť niektorých terapií, ktoré pacienti nevyhnutne potrebujú pre úspešnú liečbu. Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotného materiálu (ŠZM), ktorí sú združení v asociácii SK-MED, vnímajú súčasnú situáciu veľmi citlivo, a to najmä z hľadiska zachovania bezpečnosti pacientov a dostupnosti efektívnych terapií.  Členovia SK-MED preto apelujú na zachovanie transparentného procesu aplikovania zmien…

Read more

Dodávatelia nesúhlasia s návrhom VšZP

Dodávatelia zdravotníckych pomôcok nesúhlasia s neodborným a netransparentným návrhom VŠZP Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) narýchlo oznámila 23.septembra, že od 1.októbra zníži vybraným špeciálnym zdravotníckym materiálom (ŠZM) maximálnu výšku pripočítateľnej položky,  ktorú VšZP platí nemocnici v prípade jeho použitia. Táto úprava sa týka špeciálnych zdravotníckych materiálov používaných v lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Týmto opatrením chce poisťovňa usporiť do konca roka 2016 päť miliónov eur. 23 dodávateľov zdravotníckych pomôcok združených v asociácii SK-MED nesúhlasí s týmto postupom, ktorý považujú…

Read more