Category Archives: Nezaradené

Noví členovia SK-MED od 1.1.2017

Asociácia SK+MED sa s platnosťou od 1.1.2017 rozrastá o 4 nových členov: A – care s.r.o. InterMedical, spol. s.r.o. Med Partners a.s. PharmaComp s.r.o. VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o.      

SK-MED disagrees with non-transparent proposal

Medical device suppliers don’t agree with the unprofessional and non-transparent proposal of VšZP health insurance company On September 23, VšZP health insurance company hastily announced that as of October 1 it will lower the maximum non-deductible amount for selected special healthcare material (SHM) which VšZP reimburses if the material has been used.

Slovenský pacient sa stáva rukojemníkom

SK-MED: Slovenský pacient sa stáva rukojemníkom   Radikálne, okamžité a odborne neprediskutované zníženie úhrad špeciálneho zdravotného materiálu, ktoré v posledných dňoch aplikujú zdravotné poisťovne, reálne ohrozuje dostupnosť niektorých terapií, ktoré pacienti nevyhnutne potrebujú pre úspešnú liečbu. Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotného materiálu (ŠZM), ktorí sú združení v asociácii SK-MED, vnímajú súčasnú situáciu veľmi

Dodávatelia nesúhlasia s návrhom VšZP

Dodávatelia zdravotníckych pomôcok nesúhlasia s neodborným a netransparentným návrhom VŠZP Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) narýchlo oznámila 23.septembra, že od 1.októbra zníži vybraným špeciálnym zdravotníckym materiálom (ŠZM) maximálnu výšku pripočítateľnej položky,  ktorú VšZP platí nemocnici v prípade jeho použitia. Táto úprava sa týka špeciálnych zdravotníckych materiálov používaných v lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Týmto opatrením chce poisťovňa

Keď technológie zachraňujú život

Tlačová správa                                                                  13. jún 2016, Bratislava   Medicínske technológie sú súčasťou zdravotníckej starostlivosti a dokážu významným spôsobom skvalitniť diagnostiku, samotný liečebný proces či vytvárajú také podmienky, ktoré pacientovi predlžujú život. Túto špecifickosť medicínskych technológií rešpektuje aj príprava novej európskej legislatívy. Po príklady z medicínskych technológií, ktoré významným spôsobom zlepšujú starostlivosť

Kvalitnejšia starostlivosť a vyššie úspory

Tlačová správa                                                                   13. jún 2016, Bratislava Cieľom blížiaceho sa Európskeho týždňa medicínskych technológií (13. – 17. jún 2016) je upozorniť na významný vplyv medicínskych technológií pri skvalitňovaní zdravotníckej starostlivosti o pacienta s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu život aj pri efektívnejšom vynakladaní finančných prostriedkov. Zdravotníctvo to nie sú len lieky a lekári,

Nová legislatíva pre kvalitu obstarávania v zdravotníctve

Bratislava, 17.4.2016 Nová legislatíva prináša pozitíva pre kvalitu verejného obstarávania v zdravotníctve   Ďalšiemu zlepšeniu efektivity verejného obstarávania môže pomôcť korektnejšie nastavenie kritérií, ktoré umožňuje legislatíva (Zákon o verejnom obstarávaní) vstupujúca do platnosti 18. apríla 2016. Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK-MED podporuje všetky kroky, ktoré vedú k transparentnejšiemu trhu

Nový etický kódex pre priemysel medicínskych technológií

        Brusel, 2. december 2015 Členovia Európskej asociácie výrobcov priemyslu zdravotníckych technológií EUCOMED a Európskej asociácie výrobcov diagnostiky EDMA na svojom valnom zhromaždení prijali nový etický kódex, s cieľom vytvorenia vysokých etických štandardov pre priemysel zdravotníckych technológií v Európe. Členovia EDMA a Eucomed prijali nový spoločný etický

Valné zhromaždenie SK+MED 8.12.2015

Valné zhromaždenie SK+MED   Termín konania:  8. december 2015 od 12:00 Miesto konania:   City Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava Pozvánky na valné zhromaždenie budú zaslané všetkým členom spolu s ďalšími informáciami.            

Tlačová správa: Platby štátnych nemocníc za 615 dní

Bratislava, 12. október 2015 Oneskorenie platieb zo štátnych nemocníc dosiahlo rekordných 615 dní Niektoré štátne nemocnice ohrozujú existenciu tisícky pracovných miest i zdravie pacientov. Dlh voči dodávateľom sa stáva neúnosný, pričom niektoré nemocnice si prestali objednávať potrebný zdravotnícky materiál a nevyhnutné život zachraňujúce pomôcky. Väčšina štátnych nemocníc na Slovensku porušuje

« Older Entries Recent Entries »