Category Archives: Nezaradené

Medical technologies can bring people back to life

Bratislava, June 19, 2017 – Innovative medical technologies save lives and improve the health of millions of patients around the world. They can significantly improve diagnostics; enable physicians to operate more accurately, less painfully and more gently to the patient, shortening the time required for hospitalization and subsequent recovery. In

Medicínske technológie dokážu vrátiť ľudí späť do života

Bratislava 19. jún 2017 – Inovatívne medicínske technológie zachraňujú životy a zlepšujú kvalitu zdravia miliónom pacientov na celom svete. Dokážu významným spôsobom skvalitniť diagnostiku, umožňujú lekárom operovať presnejšie, menej bolestivo a šetrnejšie k pacientovi, čím sa skracuje čas potrebný na hospitalizáciu a následnú rekonvalescenciu. V dlhodobom horizonte tak môžu odľahčiť rozpočet v celom

Pohľadávky dodávateľov v SK+MED narástli na rekordných 183 mil. EUR, situácia je neudržateľná

Bratislava 15. jún 2017 – Štátne nemocnice dlhujú dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združených v Slovenskej asociácii dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) ku koncu prvého štvrťroka 2017 takmer 183 mil. EUR, čo je o 22 mil. EUR viac ako pred rokom. Výška pohľadávok dosiahla ku dňu 31.03.2017 rekordnú hodnotu 183 mil. EUR,

EU Parliament adopts new diagnostics and medical device regulations

Press release 5 April 2017 – MedTech Europe welcomes the final vote of the European Parliament endorsing the new Regulation on In vitro Diagnostic Medical Devices (IVDR) and the new Regulation on Medical Devices (MDR). Governing two different types of essential health technologies for citizens, for example blood screening tests

Noví členovia SK-MED od 1.1.2017

Asociácia SK+MED sa s platnosťou od 1.1.2017 rozrastá o 5 nových členov: A – care s.r.o. InterMedical, spol. s.r.o. Med Partners a.s. PharmaComp s.r.o. VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o.      

SK-MED disagrees with non-transparent proposal

Medical device suppliers don’t agree with the unprofessional and non-transparent proposal of VšZP health insurance company On September 23, VšZP health insurance company hastily announced that as of October 1 it will lower the maximum non-deductible amount for selected special healthcare material (SHM) which VšZP reimburses if the material has been used.

Slovenský pacient sa stáva rukojemníkom

SK-MED: Slovenský pacient sa stáva rukojemníkom   Radikálne, okamžité a odborne neprediskutované zníženie úhrad špeciálneho zdravotného materiálu, ktoré v posledných dňoch aplikujú zdravotné poisťovne, reálne ohrozuje dostupnosť niektorých terapií, ktoré pacienti nevyhnutne potrebujú pre úspešnú liečbu. Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotného materiálu (ŠZM), ktorí sú združení v asociácii SK-MED, vnímajú súčasnú situáciu veľmi

Dodávatelia nesúhlasia s návrhom VšZP

Dodávatelia zdravotníckych pomôcok nesúhlasia s neodborným a netransparentným návrhom VŠZP Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) narýchlo oznámila 23.septembra, že od 1.októbra zníži vybraným špeciálnym zdravotníckym materiálom (ŠZM) maximálnu výšku pripočítateľnej položky,  ktorú VšZP platí nemocnici v prípade jeho použitia. Táto úprava sa týka špeciálnych zdravotníckych materiálov používaných v lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Týmto opatrením chce poisťovňa

Keď technológie zachraňujú život

Tlačová správa                                                                  13. jún 2016, Bratislava   Medicínske technológie sú súčasťou zdravotníckej starostlivosti a dokážu významným spôsobom skvalitniť diagnostiku, samotný liečebný proces či vytvárajú také podmienky, ktoré pacientovi predlžujú život. Túto špecifickosť medicínskych technológií rešpektuje aj príprava novej európskej legislatívy. Po príklady z medicínskych technológií, ktoré významným spôsobom zlepšujú starostlivosť

« Older Entries Recent Entries »